Door wie

De Autisme Chat wordt bemand door medewerkers van de vier begeleidingsdiensten voor personen met autisme, verenigd in de Liga Autisme Vlaanderen.

Deze zijn vzw Victor, Tanderuis vzw, Het Raster vzw en Wegwijs. Meer info vind je op www.ligaautismevlaanderen.be.