Door wie

De Autisme Chat wordt bemand door professionele medewerkers van de vier thuisbegeleidingsdiensten autisme, verenigd in de Liga Autisme Vlaanderen.

Deze zijn Het Raster vzw, Tanderuis vzw, Limburgse Stichting Autisme en vzw Victor. Meer info vind je op www.ligaautismevlaanderen.be.