Voor wie

De Autisme Chat is er voor:

  • kinderen, jongeren en volwassenen uit Vlaanderen met (een vermoeden van) autisme
  • en hun ouders, grootouders, broers en zussen, kinderen, partner, vriend/vriendin

De Autisme Chat is niet bedoeld voor professionelen. Zij kunnen contact opnemen met de begeleidingsdienst autisme uit hun provincie voor kennisdeling via outreach.

Wat kan de Autisme Chat voor jou betekenen?

Je kan op de Autisme Chat terecht met autismegerelateerde vragen en/of zorgen, opvoedingsgerelateerde vragen, nood aan een luisterend oor, informatieve vragen, oplossingsgerichte ondersteuning, een situatie bespreken en samen nadenken …